20 juni 2024

Hoe werkt BPM op bedrijfswagens? 

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) is een belasting die in Nederland wordt geheven op de registratie van voertuigen. Hoewel BPM vooral bekend is bij particuliere autobezitters, geldt deze belasting ook voor bedrijfswagens. Het begrijpen van hoe BPM werkt voor bedrijfswagens kan bedrijven helpen kosten te besparen en fiscale voordelen te benutten. In deze blog gaan we dieper in op de werking van BPM op Fiat bedrijfswagens, de berekeningsmethoden en de mogelijkheden voor teruggaaf. 

Wat is BPM? 

BPM is een eenmalige belasting die wordt geheven bij de registratie van een voertuig in Nederland. Het doel van deze belasting is om de aankoop van milieuvriendelijkere voertuigen te stimuleren. De hoogte van de BPM is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig: hoe hoger de uitstoot, hoe hoger de BPM. Dit geldt zowel voor personenauto’s als voor bedrijfswagens. 

Bedrijfswagens en BPM 

Bedrijfswagens, bijvoorbeeld Fiat bedrijfswagens, vallen onder een speciale regeling binnen de BPM. Deze regeling houdt rekening met het feit dat bedrijfswagens vaak zwaarder zijn en meer CO2-uitstoten dan personenauto’s, maar ze zijn essentieel voor de bedrijfsvoering van veel ondernemingen. De BPM voor bedrijfswagens kan op twee manieren worden berekend: via de CO2-uitstootmethode of via de netto catalogusprijs (NCP) methode. Welke methode wordt gebruikt, hangt af van het type voertuig en de situatie. 

CO2-uitstootmethode 

Voor veel bedrijfswagens wordt de BPM berekend op basis van de CO2-uitstoot. Deze methode werkt als volgt: 

  • Bepalen van de CO2-uitstoot 

De CO2-uitstoot van het voertuig wordt vastgesteld. Dit wordt meestal gedaan op basis van de typegoedkeuring van het voertuig. 

  • Tarief toepassen 

Op basis van de CO2-uitstoot wordt een tarief per gram CO2 toegepast. De tarieven zijn progressief, wat betekent dat de belasting per gram uitstoot toeneemt naarmate de uitstoot hoger is. 

  • Reductie toepassen 

Voor bepaalde bedrijfswagens kan een reductie worden toegepast. Dit is afhankelijk van het type en de bestemming van het voertuig. Bijvoorbeeld, een bestelwagen die aantoonbaar voor meer dan 10% van de tijd wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen, kan in aanmerking komen voor een BPM-korting. 

Netto Catalogusprijs methode 

De NCP-methode wordt voornamelijk gebruikt voor bedrijfswagens die op grijs kenteken worden geregistreerd. Dit zijn voertuigen die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt en vaak specifieke aanpassingen hebben. De NCP-methode werkt als volgt: 

  • Netto catalogusprijs vaststellen 

Dit is de catalogusprijs van het voertuig exclusief BTW en BPM. 

  • Tarief toepassen 

Op de netto catalogusprijs wordt een vast percentage toegepast om de BPM te berekenen. Dit percentage is afhankelijk van de leeftijd van het voertuig en eventuele milieuvriendelijke aanpassingen. 

  • Aftrekposten en kortingen 

Bedrijfswagens die voldoen aan bepaalde milieueisen, zoals voertuigen met een lage CO2-uitstoot of elektrische voertuigen, kunnen in aanmerking komen voor aftrekposten en kortingen op de BPM. Ongeacht de laatste onderhoudsbeurt auto of andere factoren.  

BPM en grijs kenteken 

Grijs kenteken is een term die wordt gebruikt voor Fiat bedrijfswagens die zijn aangepast voor zakelijk gebruik. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een lager BPM-tarief, wat een significant fiscaal voordeel kan zijn voor bedrijven. Om in aanmerking te komen voor registratie op grijs kenteken, moet het voertuig voldoen aan bepaalde criteria, zoals een maximaal gewicht en een minimaal laadvolume.