15 juli 2024

Altijd een actueel credit overzicht

Credit overzicht

De financiële administratie krijgt bij bedrijven niet zoveel aandacht als eigenlijk zou moeten. Daardoor is het credit overzicht achterhaald en is er een risico op het nemen van onverantwoorde of verkeerde beslissingen. Als het debiteurenbeheer achter loopt wordt in de haast soms over het hoofd gezien dat er klanten zijn die hun facturen te laat betalen. Zij krijgen te laat hun eerste aanmaning, waardoor het volledige incassotraject een valse start heeft. Het gevolg is dat je wellicht te weinig middelen overhoudt om de bedrijfsvoering optimaal uit te voeren. Soms kunnen er zelfs niet genoeg voorraden worden ingekocht. Een onjuist credit overzicht leidt er soms zelfs toe dat je investeringen doet die op dat moment niet verantwoord zijn. Daardoor kan je bedrijf flink in de problemen komen.

Credit overzicht

Wanneer is het debiteurenbeheer op orde?

Je kunt op een aantal manieren zien dat het debiteurenbeheer op orde is. Zodra leidinggevenden vragen om een credit overzicht wordt dat zonder enige reserves gegeven. Je mag er dan van uitgaan dat er geen of in elk geval geen verborgen achterstallige betalingen zijn. Het is dus bekend welke facturen nog uitstaan en op welke termijn die worden voldaan. Zodra wordt gesignaleerd dat een factuur niet op tijd is betaald, worden de juiste juridische vervolgstappen in gang gezet. Daarmee mag niet worden gewacht, want anders loopt ook de rest van het incassotraject vertraging op. Door het debiteurenbeheer de aandacht te geven die het verdient kan beter worden ingeschat wanneer betalingen binnen zijn, zelfs als er een incassotraject nodig is. Kortom, je hebt als bedrijf meer grip op je financiële positie.