15 juli 2024

Dit is de volgende stap in duurzame energie

Nu dat de meeste mensen eindelijk door hebben dat wij goed moeten zorgen voor moeder natuur, zijn wij op veel fronten al goed bezig. Energie wordt opgewekt via de zon en wind. Plastic en andere herbruikbare stoffen wordt gerecycled. Ondernemingen moeten elk jaar kijken of hun productie verduurzaamd kan worden. Al met al zijn wij op de goede weg. In de energiemarkt zijn ze naast groene stroom met de volgende stap gekomen, namelijk energieopslag. In dit artikel vertel ik wat energieopslag en voor wie het van toepassing is.

Wat is energieopslag? 

Duurzame energie opwekkers, zoals windmolenparken en zonnepanelen wekken aan de lopende band energie op. Deze energie wordt niet altijd volledig gebruikt en moet dus worden opgeslagen om verspilling tegen te gaan. Door een grote batterij tussen de stroomopwekker en het stroomnet te plaatsen, kan de overbodige stroom worden opgeslagen. De opgeslagen energie kan weer op een later tijdstip gebruikt worden. Een apparaat dat energie opslaat noem je een accu of een batterij. Deze batterij gebruik je om te handelen op de onbalansmarkt en frequentieregeling van het net, het vermijdt aanzienlijke investeringen in elektriciteitsnetten en absorbeert fluctuaties in energie vraag- en aanbod. 

Voor wie is energieopslag?

Energieopslag is er in alle soorten en maten. Grote energie organisaties maken gebruiken van enorme batterijen die er van de buitenkant uitzien als een zeecontainer. Deze nemen logischerwijs voor particulieren te veel ruimte in en hebben een overbodig grote opslagcapaciteit. Voor particulieren die hun stroom thuis opwekken aan de hand van zonnepanelen zijn kleinere versies van de batterij ontwikkeld. Deze energieopslag is in 2019 financieel nog niet aantrekkelijk voor particulieren. 

Het financiële plaatje voor thuis 

Een groot deel van je opgewekte stroom gaat via de meterkast naar het elektriciteitsnet. Dit levert nu de normale netstroom prijs van 22 cent per kWh op. De verwachting is dat vanaf 2023 deze 22 cent geleidelijk wordt afgebouwd. Dit kan zakken tot de lage tarieven die grote stroomproducenten zelf krijgen. Momenteel is dit ongeveer 6 cent per kWh. Dit systeem zorgt ervoor dat jij minder geld ontvangt voor de stroom die jij levert aan het elektriciteitsnet. Dan voor eventuele extra stroom die jij moet opnemen als je stroom op is. In dit voorbeeld verkoop jij stroom voor 6 cent om het vervolgens voor 22 cent terug te kopen. Door de zelf opgewekte stroom op te slaan in een batterij tijdens de zomer en deze in de winter weer te gebruiken bespaar je vanaf 2023 dus geld.