15 juni 2024

Dit zijn de voordelen van een sedum dak 

Stedelijk groen

Wanneer we even goed om ons heen kijken kunnen we vaststellen dat er heel wat mensen de keuze hebben gemaakt om een groendak te laten realiseren op hun woning. Niet zelden wordt er in dat geval gekozen voor het realiseren van een zogenaamd sedum dak. Voor een dergelijk dak geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft bestaat uit zogenaamde sedumplanten. Van deze planten is bekend dat ze uitstekend opgewassen zijn tegen de wat meer extreme omstandigheden die zich vaak laten voelen op het dak van een woning. Overweeg jij eveneens de realisatie van een sedumdak? Zou je echter graag in eerste instantie te weten willen komen op welke voordelen je daarbij nu precies kan rekenen? Dan is het zeker interessant om even de onderstaande informatie door te nemen.

1.) Je creëert diverse praktische voordelen voor je woning 

Het eerste voordeel waar je bij een sedum dak op kan rekenen heeft te maken met de praktische voordelen die eraan verbonden zijn. Niet in het minst wordt er in de praktijk bijvoorbeeld voor gezorgd dat de levensduur van het dak wordt beschermd. Het dak van een woning staat erom bekend één van de meest vatbare onderdelen te zijn van een pand omdat ze wordt blootgesteld aan de vaak extreme weersomstandigheden die op die hoogte parten spelen. Door het voorzien van een sedum dak zal je tot de conclusie komen dat je de onderliggende laag optimaal kan beschermen.

Voor alle groendaken geldt in de praktijk eveneens dat ze een bepaalde meerwaarde weten te realiseren op vlak van isolatie. Dit geldt niet alleen voor de thermische, maar bovendien ook voor de akoestische isolatie. De aanwezigheid van bijvoorbeeld een sedum dak zorgt er in de praktijk voor dat geluiden van buitenaf aanzienlijk beter geblokkeerd kunnen worden. Daardoor oefenen ze geen negatieve invloed uit op het wooncomfort. In ieder geval zijn er aan de realisatie van groendaken zeker enkele niet onbelangrijke voordelen verbonden.

2.) Je woning krijgt een aantrekkelijke, groene uitstraling 

Natuurlijk is er niet alleen sprake van een praktisch, maar ook van een visueel voordeel. Heel wat mensen houden van een beetje groen in de omgeving waarin ze woonachtig zijn. Indien men woont in een stedelijke omgeving is dat uiteraard allerminst voor de hand liggend. Het laten realiseren van een sedum dak is dan uiteraard een interessante optie. Niet alleen zorg je op deze manier voor een extra groene touch bij je woning, daarnaast doe je er ook de insecten die in een stad wonen een groot plezier mee. Dit geldt onder meer voor de zogenaamde stadshommel. 

3.) Ook voor eigenaars van zonnepanelen is een sedum dak interessant

Bij een sedum dak realiseren is het dus altijd zo dat je kan rekenen op een aantal interessante voordelen. Deze voordelen beperken zich overigens niet alleen tot je eigen woning. Ook voor de omgeving waarin je huis is gelegen geldt namelijk dat je een mooie meerwaarde realiseert. Dit bijvoorbeeld als gevolg van het feit dat groene daken ervoor zorgen dat je een bepaalde hoeveelheid fijnstof uit de lucht kan laten filteren. Toch spreekt het voor zich dat de nadruk in het bijzonder ligt op de voordelen die je voor jouw eigen huis kan realiseren. Ben jij één van de vele personen die ervoor heeft gekozen om zonnepanelen te laten plaatsen? Dan zal je al snel tot de vaststelling komen dat de aanwezigheid van een sedum dak ook voor jou een interessante meerwaarde kan vormen.