19 juni 2024

Steriele gaasjes zit in een EHBO kit

steriele gaasjes

Als iemand zich verwond heeft dan is het enorm belangrijk dat het bloeden gestopt word met een gaasje. Ook is het belangrijk dat je tijdens het afdichten van de wond altijd een gaasje laat zitten op de plek van verwoning. Gaasjes moeten altijd steriel verpakt worden omdat deze aangebracht worden op de plek van verwonding. Als er dus virussen en andere bacteriën op een gaasje aanwezig zijn en je dit aanbrengt, dan is de kans aanwezig dat de wond geïnfecteerd raakt. Dit kan soms zo heftig zijn dat mensen hierdoor een bloedvergiftiging oplopen en hieraan komen te overlijden. Dit komt tegenwoordig gelukkig niet vaak voor omdat binnen Europa het verplicht is gesteld dat de gaasjes steriel verpakt zijn. 

steriele gaasjes

Wat te doen als iemand zich verwondt heeft?

Wanneer iemand zich verwond heeft dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de EHBO kit erbij pakt want hier ist alles in wat je nodig hebt. Het is eerst belangrijk dat je het bloeden stopt met een steriele gaasje. Als het bloeden is gestopt moet het wond zo snel mogelijk schoongemaakt worden en dit kan het beste gedaan worden met jodium. Jodium is namelijk een uitstekend goedje dat de bacteriën en virussen doodt die in de wond kunnen zijn gaan zitten.